skip to Main Content
Imansson Producs, Elektrisch Varen, Elektro Motor, Electric Motor, Electric, Energie, Vrijbuiter

Elektrificatie oude Tjalk uit 1902

Padmos Industrial & Marine Motors levert 76kW elektrische motor voor elektrificatie tjalk

Ecotoerisme en duurzaam zeilend vrachtvervoer wordt mogelijk door hermotorisering van diesel naar elektrisch.

Brouwershaven – Na een periode van voorbereidingen heeft de Tjalk uit1902 locatie genomen in de thuishaven van Padmos Industrial & Marine Motors. Aan de servicekade bij de Nieuwe Jachthaven zal de oude dieselmotor van de Zeeuwse tjalk vervangen worden door 76kW sterke elektromotor Elektrificatie van erfgoed lijkt onverenigbaar maar het helpen verduurzamen van dit schip dient als spiegel van de toekomst en is een mooie stap voor ons familiebedrijf.

Elektrische voortstuwing Tjalk

Voor het voortstuwen van de deze Tjalk is gekozen voor een dubbele aandrijving bestaande uit twee motoren van elk 38kW. De dubbele motor zijn twee ‘kleine’ motoren die mechanisch met elkaar gekoppeld zijn waardoor een vermogen van ca. 76kW gegenereerd kan worden als dit nodig is.
Voor het bepalen van het motorvermogen is gecalculeerd met waarden die nodig zijn voor het manoeuvreren en/of het maken van een noodstop. Met dit vermogen wordt ook de keuze van de hoogte van de te leveren spanning bepaald. Immers hoe groter het motorvermogen, hoe hoger het voltage. Dit wordt gedaan om de stroomsterkte en daarmee de warmteontwikkeling zoveel mogelijk te beperken. Door twee kleinere motoren te koppelen kan het voltage relatief laag blijven en het aantal in-serie geschakeld batterijen gering blijven.

Back-up systeem Tjalk

Een van de voordelen van een dubbele elektrische motor is wat in vaktermen ‘redundantie’ wordt genoemd. Het schip vaart onder klasse en de klasse-voorwaarden bepalen onder meer dat er altijd een tweede stroombron aanwezig moet zijn. De combinatie van twee motoren en meerdere stroombronnen is -in dit geval- een dubbele redundantie waarbij het ene systeem fungeert als back-up van het andere systeem.

Stroomtoevoer elektrische motor

Binnen het verduurzamingstraject en de filosofie eigenaar en schipper van de Tjalk, kwam duidelijk naar voren dat er ruimte moet zijn voor experimenten met andere stroombronnen. Experimenteren in een schip dat operationeel moet zijn is niet logisch en daarom is er gekozen voor een compromis. Eén motor zal gevoed worden door Lithium accu’s, terwijl de andere energie zal onttrekken uit nieuw te ontwikkelen zeezoutbatterijen. Met de keuze voor twee verschillende stroombronnen, waarvan er één al redelijk beproeft is, wordt gekozen voor een stuk zekerheid of te wel redundantie. Door de twee pakketten onafhankelijk van elkaar te maken blijft ook tijdens een enkele ‘black-out’ het systeem operationeel waardoor wordt voorkomen dat het schip in gevaarlijke situaties terecht komt.

Expert in aandrijftechniek

Sinds 2018 zijn wij onder de naam Imansson Products actief op het gebied van ontwikkeling en verkoop van elektrische voortstuwing waarbij het maken van maatwerk het meest typerend is. Onder de vleugels van Imansson werden al eerder naast vaartuigen ook industriële producten zoals rioolreinigingspomp in Utrecht geëlektrificeerd. Ook waren wij initiatiefnemers voor het eerste publiekelijke maritieme oplaadstation van Zuidwest Nederland in 2021.

Imansson Products beschikt over kennis die o.a. bestaat uit 40 jaar ervaring in diesel techniek en 5 jaar in elektrische voortstuwing. Om deze redenen is vanuit de bemanning toenadering gezocht met experts in de energietransitie met praktische kennis in zowel mechanische als elektrische technieken.

Contact

Voor vragen over Imansson Products kunt u contact opnemen met Iman Padmos Sr. via info@imansson.com, 0111- 69 24 07 of maak gebruik van het contactformulier.

Back To Top