skip to Main Content

Waar bestaat de oxidatiepreventie van de bedrading uit?

De kern van de gebruikte stroomdraden en kabels bestaat uit koper welke vertind is, deze oppervlakte behandeling is zeer preventief bij invloeden van zilte lucht en water.

De kabelbevestigingen op de motor zijn voorzien van een neopreen coating waardoor zowel terminal als kabelverbinder wordt afgeschermd

Wat wordt bedoeld met dubbel geïsoleerd?

Er wordt gesproken over een dubbel geïsoleerde motor wanneer het motorblok geen deel uitmaakt van het elektrisch circuit. Dit houdt in dat ook de negatieve polen niet met de ‘massa’ verbonden zijn maar geïsoleerd samenkomen en vandaar naar de accu ‘min’ gaan.

Waarom wordt er zo’n hoge accucapaciteit voorgeschreven?

Een accu is een chemisch element welke onderhevig is aan veroudering en temperatuur schommelingen. Beide hebben invloed op de capaciteit, een geringe capaciteit zal leiden tot een spanningsval waarbij de mogelijkheid bestaat dat deze onder een bepaald minimum komt. Hierbij komt dat de stroomsterkte evenredig zal toenemen naarmate het voltage zakt, dit zou invloed op de zekeringen kunnen hebben.

Is de contactslotsleutel universeel?

Bij motoren van voor 2012 is aan te nemen dat de contactslotsleutels identiek waren, sinds de invoering van de SE serie zijn een groot aantal verschillende contactslot binnenwerken in omloop en is het veelal onmogelijk de schakelaar te bedienen zonder de juiste sleutel

Zijn meerdere vast geprogrammeerde toerentallen standaard?

Het is mogelijk om 2 extra stationair toerentallen in te geven, dit naast het eigenlijke stationair toerental. Het toerentallen kan naar keuze elektrisch ingeschakeld worden met een optionele schakelaar op het instrumentenpaneel. De toerentalwaarden zijn te bepalen.

Zijn alle accu’s toepasbaar als spanningsbron?

Voor de motor zijn spanning (voltage) en stroomsterkte (ampérage) van belang, voor het starten is feitelijk de startstroom van de accu bepalend. Het maakt hierbij niet uit of het een conservatieve lood-zuur accu is, een gel accu of een Lithium soort batterij.

Bepaald het instrumentenpaneel de werking van de motor ?

Het instrumentenbord dient te worden gezien als een bedieningspaneel waarop motor parameters uitgelezen kunnen worden. Het instrumentenbord is niet bepalend voor de werking, de motor kan ook operationeel zijn zonder dit onderdeel maar dient dan op een andere manier geactiveerd te worden.

Waar zijn de ongebruikte stekkerparen voor?

Het elektrisch systeem is uitgerust met connectoren die niet gebruikt worden omdat deze een optionele functie hebben. In de manual staat aangegeven waar deze voor bedoeld kunnen zijn.

Zijn er keuzes in de dynamo voltage en output?

De motoren zijn leverbaar met dynamo’s welke geschikt zijn voor systemen van 12 of 24Volt waarbij kan ook de afgegeven stroomsterktes verschillend kunnen zijn. Wanneer er meerdere stroombronnen zijn gemonteerd kunnen de uitgangsspanningen verschillend zijn.

Wat is de gebruikelijke startkabel diameter?

De weerstand die de stroom ondervindt wordt bepaald door de diameter en de lengte van de kabel. Wanneer de lengte toeneemt zal de weerstand toenemen, toename van de diameter kan dit weer compenseren. Wanneer de accu’s zich in de buurt van de motor bevinden dan volstaat over het algemeen een diameter van 50mm². De installatie manual bevat een schema waarmee minimale kabeldiameters eenvoudig te berekenen zijn.

Is de motor te starten met een schroevendraaier op het startrelais?

De startmotor kan geactiveerd worden door met een schroevendraaier het startrelais te bedienen. De motor moet echter elektrisch aangestuurd worden om operationeel te kunnen zijn, zonder deze aansturing zal de startmotor welleswaar in werking kunnen worden gezet maar de motor zal niet aanspringen.

Wat is de laadstroom spanning en wanneer wordt deze gegenereerd?

De laadstroomspanning is bij een 12Volts installatie 14Volt terwijl deze bij een 24Volts installatie 28V is, dit houdt in dat deze ca. 2.33Volt per cel bedraagt. De maximale spanning per cel is ca. 2.4V zodat een accuspanning van 14.4 of 28.8V wordt toegestaan. De maximale spanning is de afgeregelde spanning en zal altijd door de dynamo worden opgewekt wanneer deze in goede staat is. Bij een lege accu zal de stroom echter snel wegvloeien waardoor de spanning zal dalen, bij een volle accu en bij draaiende motor zal de maximale spanning bereikt worden.

Welk CAN bus protocol bezit de motor?

Steyr Motors maakt gebruik van het J-1939 protocol waarvan NMEA-2000 is afgeleid, beide protocollen kunnen niet door/met elkaar gebruikt worden.

Wat betekent ECU en wat doet deze?

ECU staat voor Engine Control Unit en is feitelijk het interface dat de motorparameters monitort en daarnaar de hoeveelheid ingespoten brandstof reguleert. De ECU bevat software dat deel is van het motordiagnose systeem. Dit systeem gebruikt dezelfde parameters om eventuele storingen te detecteren.

Zijn er smeltzekeringen in het circuit opgenomen?

Smeltzekeringen zijn bedoeld om beschadiging door kortsluiting in de bedrading te voorkomen. Deze vorm van zekeringen wordt tegenwoordig tot stand gebracht door zekeringsautomaten, deze smelten niet maar zijn re-setbaar. Bij eerdere motoren zijn echter smeltzekeringen toegepast, het is ook mogelijk dat de fabrikant voor bepaalde toepassingen terug grijpt naar de smeltzekering.

Is het elektrisch systeem 12 of 24Volt?

Door de jaren heen zijn er veel versies op de markt gebracht waarbij een mix mogelijk was terwijl het motormanagement altijd op 12Volt gebaseerd was. Het is moeilijk hier een concrete uitspraak te doen omdat deze misschien tot verkeerde conclusies zou kunnen leiden.

Kunnen er meerdere dynamo’s gemonteerd worden?

Op de zes cilinder motoren is het mogelijk om een extra dynamo te monteren, dit kan echter niet in combinatie met een ander PTO gedreven onderdeel. Door plaatsgebrek is deze optie bij de 4 cilinder motor niet mogelijk. Voor een grote stroomopwekker wordt de IFG geadviseerd welke een geïntegreerde vliegwiel generator is.

De startmotor draait maar de motor springt niet aan, waarom?

De startmotor wordt direct via de startschakelaar bediend, het is mogelijk dat het motormanagement niet aangestuurd wordt door: a) afgesneden stroomdoorvoer of b) een tekort aan stroom. Het eerste kan duiden op een defecte schakelaar, geactiveerde dodemansknop of inversie schakelaar, een losse draad of een defect relais. B kan ontstaan wanneer de accucapaciteit zo gering is dat er te weinig stroom overblijft voor de rest van het systeem.

Bij het starten klinkt alleen een ratelend c.q. klapperend geluid, wat is dit?

Als de accuspanning niet voldoende is of als de benodigde stroom niet bij de startmotor aankomt zal het startrelais bekrachtigd worden. Hierdoor zal de starter stroom vragen om de motor in beweging te zetten. Wanneer de stroom niet voldoende aanwezig is zal de spanning zo laag worden dat zelfs het startrelais niet meer geactiveerd kan worden. Hierdoor neemt deze de rust situatie aan om even later wanneer er geen grote stroomgebruiker is weer geactiveerd te worden. Het ratelen is het frequent in en uitschakelen van het relais.

Is de dynamo spanning bepalend voor de lading van de accu?

Om een accu te laden is een overspanning nodig, een 12Volt accu wordt daarom met 14Volt geladen. Het spanningsverschil zorgt ervoor dat er stroom naar de accu zal stromen. Het is van belang dat deze overspanning niet gehinderd wordt door extra weerstanden, hierdoor zal de accu nooit zijn optimale ladingswaarde kunnen bereiken.

dit is over

De kern van de gebruikte stroomdraden en kabels bestaat uit koper welke vertind is, deze oppervlakte behandeling is zeer preventief bij invloeden van zilte lucht en water.
De kabelbevestigingen op de motor zijn voorzien van een neopreen coating waardoor zowel terminal als kabelverbinder wordt afgeschermd

Back To Top