skip to Main Content

Padmos Marine & Industrial Diesel beschikt over een breed assortiment aan diensten en skills. Zo staat service van hoge kwaliteit al jaren bij ons hoog in het vaandel en zorgen wij er ook voor dat onze geautoriseerde dealers en service stations deze kwaliteit ook kunnen leveren door het geven van trainingen. Verder ontwikkelen en specialiseren wij ons in de onderstaande ‘skills’:

Onze service

Onderhoudswerkzaamheden worden door een team van specialisten uitgevoerd. Deze groep van experts bestaat uit geautoriseerde dealers en servicestations. De werkzaamheden kunnen bij de betreffende werkplaatsen maar ook op locatie plaatsvinden, dit door de ambulante mogelijkheden van de verschillende ondernemingen.

Dealers en geautoriseerde service personeel bezitten expertise van motoren en motor gerelateerde componenten. Monteurs zijn opgeleid of worden begeleid door specialisten om reparaties te kunnen verrichten waarbij situaties worden geanalyseerd en de motor – eventueel – geheel wordt overhaald. Bij trainingen wordt veel aandacht besteed aan diagnostiek zodat acties doelgericht, effectief en in zekere zin kostenefficiënt zullen zijn en minder ‘down time’ opleveren.

World Wide Service

Ambulante service wordt internationaal verstrekt of verzorgd. De service beperkt zich niet alleen tot instandhouding van de materialen en helpdesk-activiteiten, maar houdt ook inspecties, afstelwerkzaamheden en reparaties in.

Hiervoor worden zelfstandig werkende service specialisten ingezet. Deze specialisten zijn door ons getraind in het het uitvoeren van werkzaamheden aan STEYR MOTORS producten (die onder eigen naam of BUKH + STEYR MOTORS SOLAS op de markt zijn gebracht).

Assemblage en ontwikkeling

Bij bestellingen waarbij levering gevraagd wordt die afwijken van de standaard wordt– na onderzoek – adaptaties aangebracht c.q. completeringen doorgevoerd om te kunnen voldoen aan specifieke toepassingseisen. De assemblage wordt in overleg met de fabrikant van de hoofdcomponent doorgevoerd en indien toepasselijk – per gehomologeerd om toekomstige bestellingen overeenkomstig te kunnen leveren.

Voor situaties waarvoor feitelijk niet de juiste materialen bestaan en niet de uiteindelijke doelstelling kan worden gehaald, worden in eigen beheer componenten ontwikkeld.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van CAD en CNC procestechnieken. Nieuwe ontwikkelingen in eigen huis beperken zich tot mechanische technieken en de assemblage er van, overige worden uitbesteed.

Training

Regelmatige trainingen zorgen voor het actualiseren van kennis met betrekking tot nieuw ontwikkelde producten. Deze trainingen zijn ook nodig omdat er modificaties doorgevoerd kunnen zijn omdat bepaalde onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn of omdat een verbeterde uitvoering op de markt is gekomen.
Trainingen worden gevolgd om deze kennis in praktijk te brengen of als transfer kennis door te geven. Op deze manier kunnen wij ook via de service kanalen de kwaliteiten blijven bieden die u van ons gewend bent en verwachten mag.

De training wordt gegeven door mensen die zelf tijdens train-de-trainer sessies bij de fabriek zijn bijgeschoold. Deze bijscholing vind ieder jaar plaats als conditie die door Steyr Motors is gesteld.

6-cilindermotoren, Steyr Motors, Padmos, Diesel Motoren, Padmos Industrial & Marine Motors, Motoren, Padmos
6-cilindermotoren, Steyr Motors, Padmos, Diesel Motoren, Padmos Industrial & Marine Motors, Motoren, Padmos

Testen

Van de systemen in het veld – welke door derden zijn samengesteld – worden de door ons geleverde producten getest conform het fabrieksprotocol.

Hiermee wordt vermeden dat garantiebepalingen en/of de duurzaamheid van de aandrijf-/voortstuwingsinstallatie in het geding komen.

Logistiek

Voorkomende aanvragen met hoge prioriteit vereisen leveringen uit voorraad. Hiervoor is de onderdelenvoorraad veelal voldoende om nog dezelfde dag te kunnen leveren.

Ophalen c.q. laten afhalen van onderdelen als spoedbestelling is daardoor mogelijk. Voor gebruikelijke verzendingen wordt gebruik gemaakt van reguliere transportorganisaties.

Back To Top