skip to Main Content

Baggerwerkzaamheden in Goes door Pruim Baggerwerken

De baggerwerkzaamheden om de waterkwaliteit in de stadshavens van Goes te verbeteren zijn begonnen. De bodem is vervuild en wordt uitgebaggerd. De grond in de stadshavens van Goes is vervuild door een voormalige gasfabriek. Maar ook door het gebruik van allerlei chemische middelen voor scheepsonderhoud en de lozing van olieproducten. Door het weghalen van de vervuilde grond zal de waterkwaliteit verbeteren.

Vooraf is ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van oude munitie die onder het slib zou kunnen liggen. Die kans is klein, maar tijdens de werkzaamheden wordt er wel rekening mee gehouden. Een rooster aan de zuigermond van de baggerslang moet ervoor zorgen dat er geen explosieven in de drijvende leiding kunnen terechtkomen.

De vervuilde grond wordt door middel van een zuigerboot verwijderd en gaat via een drijvende leiding naar een andere plek. Daarvandaan wordt het afgevoerd met schepen naar Rotterdam.

Bron: Omroep Zeeland

Deze baggerwerken werden gedaan door Pruim Baggerwerken. De aandrijving van deze baggerponton is een SE196E35 met PRM.

Back To Top