skip to Main Content

De side-informatie zoals deze in tekst en afbeeldingen met zorg is samengesteld dient louter als informatief worden beschouwd. De afbeeldingen kunnen afwijkingen en/of opties bevatten welke niet seriematig worden toegepast of niet op alle versies mogelijk zijn. De product-technische gegevens en omschrijvingen zijn onderhevig aan wijzigingen die in de loop van de tijd (zijn/zullen) ontstaan, ook bestaat de mogelijkheid dat door schrijffouten, misprints of het wegvallen van letters/woorden niet de juiste informatie wordt verstrekt. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie kan en mag worden gedownload waarbij in acht genomen dient te worden dat er bij interpretatie van de inhoud geen enkele verantwoordelijkheid door de site-bezitter, toeleverancier van de in de site opgenomen producten of site-bouwer zal worden genomen.

Op al onze transacties en de met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren (V.I.V.) zoals die luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage gedeponeerde tekst op welke de contractant door ondertekening verklaart kennis te hebben genomen.
De algemene voorwaarden kunnen hier als PDF worden gedownload.

Daarnaast is op 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in werking getreden. Als Padmos Marine & Industrial Diesel doen wij er alles aan om uw gegevens juist te verwerken. In overeenstemming met de nieuwe AVG hebben wij ons privacybeleid bijgewerkt.

In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

Back To Top